Đoàn Thanh Tài chia sẻ về mối tình ngang trái trong Nỗi Buồn Có Mắt

0
1194

Nỗi Buồn Có Mắt là câu chuyện được khai thác và phát triển dựa trên những mối quan hệ chồng chéo, phức tạp cùng những mâu thuẫn gay gắt giữa các thành viên cùng một gia đình trong xã hội hiện đại.