Về đất Thăng Long – Tập 1

0
347

Truyện phim bắt đầu vào năm Ất Mão (Ứng Thiên thứ 10 – 1003) khi vua Lê Đại Hành (65 tuổi) cùng các quan xa giá rời hoàng thành Hoa Lư ra ngoại ô để cử hành lễ tịch điền. Tháng 3 năm Ất Tỵ (1005), sau 24 năm trị vì nước Đại Cồ Việt, Lê Đại Hành băng hà. Thái tử Lê Long Việt tức Lê Trung Tông lên nối ngôi nhưng mới được 3 ngày thì bị người em là Lê Long Đĩnh sai người lẻn vào cung giết chết rồi tự lập mình lên làm vua. Lê Long Đĩnh vốn là kẻ hoang dâm vô đạo, hiếu sát khiến dân chúng vô cùng căm hận.

Đến tháng 10 năm Kỷ Dậu (1009) thì Lê Long Đĩnh (thường gọi là Lê Ngoạ Triều) chết. Trong suốt thời gian đó (từ năm 1004-1009), Lý Công Uẩn đã nhận thức được vị thế chiến lược của thành Đại La trong sự phát triển lâu bền của đất nước. Tháng 11 năm ấy Tả thân vệ Điện tiền chỉ huy sứ Lý Công Uẩn được triều thần và dân chúng tôn lên làm vua tức Lý Thái Tổ, mở đầu triều đại nhà Lý, thống nhất đất nước, mở mang bờ cõi…